Indkaldelse til 87. regionsmøde i Region Storkøbenhavn

Torsdag d. 1. november 2018, kl. 18.00. Hovedservicekontoret, Thorsgade 59, 3. sal, 2200 København N

Alle AA’ere er velkommen til at deltage i mødet, men det er kun grupperepræsentanter der har stemmeret.

Husk der er mødepligt for alle delegerede til Servicekonferencen og
udvalgs repræsentanter i de landsdækkende udvalg.

Dagsorden og bilag kan hentes på siden https://aaregkbh.dk/service/regionsmodet_bilag/

Det er her du kan være med til at udvikle Anonyme Alkoholikere i Danmark og gøre din indflydelse gældende.

Vel mødt til alle.