Regionsmøder bilag

Alle AA’ere er velkomne til møderne.

Tidsfrister for regionsmøder
Indlevering af punkter til dagsorden og rapporter skal ske 5 uger inden det pågældende møde. Udsendelse af dagorden vil ske 3 uger inden mødet.
Udvalgsrapport skabelon kan downloades her.
Regionen udgøres af repræsentanter fra AA-grupperne i Storkøbenhavn. Hver AA-gruppe vælger, hvis de ønsker at deltage i samarbejdet, en repræsentant til regionen, og repræsentanterne samles regelmæssigt til regionsmøder. Regionsmøderne afholdes efter behov, dog mindst 2 gange årligt. Alle AA medlemmer er altid velkomne til regionsmøderne, men kun AA’ere, der repræsenterer en gruppe har stemmeret til møderne.

Dagsorden,bilag & referater

Regionsmøderne starter kl. 18:00 og slutter kl. 21:00
Møde adresse: Hovedservicekontoret, Thorsgade 59, 3. sal, 2200 København N (kort)

Nedenstående listning skal opdateres – se evt under Nyheder

90. Regionsmøde Mandag d. 2. september Kl. 18.00-21.00

90. regionsmøde dagsorden
Forslag og workshop SK2020

89. Regionsmøde Torsdag 23. maj Kl. 18.00-21.00

89. regionsmøde dagsorden (1)
89. regionsmøde referat
89. regionsmøde bullet

88. Regionsmøde tirsdag d. 5. marts Kl. 18.00-21.00
88. regionsmøde dagsorden
bilag 1 Hovedservicerådet HSR
bilag 2 Landsdækkende informationsudvalg LIV
bilag 3 informationsudvalget

Servicekonference møde Mandag d. 28. januar Kl. 18.00-21.00
Servicekonferencen 2019 – region Storkøbenhavn
Referat Servicekonferencen 2019 – region Storkøbenhavn

87. Regionsmøde Torsdag d. 1. november Kl. 18.00-21.00
87. regionsmøde dagsorden
Referat bullet
Referat
bilag 1 medier
bilag 1 service
bilag 1 visioner
bilag 1 økonomi
bilag 2

Tidligere møder >>