Kontakt

Postadresse til AA Region Storkøbenhavn:
Hovedservicekontoret
Att: Region Storkøbenhavn
Thorsgade 59, 3. tv.
2200 København N

Hattepenge til regionen:
Giro: 0068683
Netbank: Reg. nr. 1551 Konto nr. 0068683