Poster og udvalg

Regionsrådet:
Formand: Dorthe S.
Næstformand: ????
Sekretær: Tobias D.
Kasserer: ????

Andre:
Webudvalg: Ikke besat
Informationsudvalg: ????
Håndbogsudvalg: Mogens B.A.
Webmaster: Frank V.
Telefon og e-mail udvalgs repræsentant: Ikke besat
Hovedserviceråds repræsentanter: Dorthe S. & ????
Landsdækkende informationsudvalgs repræsentant: ????