Poster og udvalg

Regionsrådet:
Formand: Flemming S
Næstformand: Søren J
Sekretær: Laust
Kasserer: Claus Z

Andre:
Webudvalg:
Informationsudvalg:
Håndbogsudvalg:(Tobias . Flemming .)
Webmaster: Fungerende – midlertidigt Ole P
Telefon og e-mail udvalgs repræsentant: Ikke besat
Hovedserviceråds repræsentanter: Elvin T
Landsdækkende informationsudvalgs repræsentant: Lone B