Dagsorden til det 97. regionsmøde i Region Storkøbenhavn

Kære fæller i regionen.

Hermed indkaldes i til regionsmøde
torsdag d. 16/9 i Thorsgade 59, 3
sal kl. 18 – 21.
Dagsorden:97. regionsmøde-dagsorden
Afbud meldes til sekretæren.

I kærlig service.

//Regionsrådet