AFLYSNING AF REGIONSMØDE 17. NOVEMBER 2020

Kære medlem i region Storkøbenhavn.

Der har været flere henvendelser vedr. vores næste planlagte møde i
regionen tirsdag d. 17/11.

Det vil ikke blive afholdt.

Hvis der er nogen der har punkter/forslag til en kommende dagsorden
vil regionsrådet gerne sætte et digitalt møde op.

Pas godt på jer selv.